Faktura- og ADR-tillæg

Fakturatillæg
Tillægget dækker omkostninger til papir, print, håndtering, kuverter og porto i forbindelse med udsendelse af faktura på papir.

Pr. 1. januar 2016 udgør tillægget kr. 52,- excl. moms pr. faktura.

ADR-tillæg
LPG er klassificeret som farligt gods. Derfor er der specielle krav til håndtering, krav om særlig uddannelse af vores chauffører og krav om særligt sikkerhedsudstyr til chauffører og biler. Lastbilerne er specialfremstillede, dyre i anskaffelse, drift og vedligeholdelse.

Vi har valgt at opkræve et tillæg til dækning af disse omkostninger, frem for at lægge en merpris på varen.

adr

Tillægget udgør pr. 1. januar 2014:
Direkte kunder (B2B) kr. 10,50 excl. moms pr. flaske
Forhandlere kr. 65,00 excl. moms pr. leverance
Tankkunder kr. 189,00 excl. moms pr. leverance

ADR står for:
"European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road".

Film - Gå ikke glip af gassens fordele
shop erhverv
forsyning erhverv